HAKKIMIZDA

Özşenol Grubu çalışanları, gruba bağlı kuruluşları ve mevcut pazarı çok iyi özümseyen, her biri konusunda uzman, yenilikçi kadrosuyla, her dönem şirket vizyon ve misyonlarına uygun yeni iş alanları açmakta. Öte yandan, yer aldığı sektörlerde kendisini her geçen gün daha da geliştirerek, çağın modern kent yaşamının yeniliklerini yakından izlemekte, hedeflerini her yıl bir adım ileri götürmektedir.

Özşenol Grubu bünyesindeki projeler; geliştirme ve satış-kiralama eş güdümlü yürütülmekte bu sayede, projelerden beklenen verim artmakta. En ileri teknolojilerin kullanıldığı özgün yapılarıyla, yüksek katma değer yaratılarak müşteri memnuniyetini üst düzeyde gerçekleştirmeye büyük önem vermektedir.

Özşenol Grubu, her geçen gün ilerleyen modern yapı teknolojileri ile çok hızlı değişen global ve yerel koşullara vizyonunu ve bir değer olarak ortaya çıkarttığı büyük ölçekte, yüksek kaliteli projeleriyle de uyumlandırmayı ana ilke olarak benimsemekte.

VİZYON & MİSYONUMUZ

Uzun süreli stratejilerini, erişilmek istenilen daha ileri koşulların ışığında yeniden belirleyen Özşenol Grubu, şimdi günümüzün gelişen ve yenilenen kent yaşamında turizm, iş-alışveriş merkezleri ve ticari-konut yatırımlarının çağdaş şehircilik anlayışıyla yaşama geçirilmesini hedefliyor.

Çağdaş kentleşmenin modern eğilimlere uygun büyük projelerle gerçekleştirilmesi kadar, teknoloji ve bilgi birikimini, uluslararası kuruluşlarla geliştirmeyi de ön koşul olarak kabul ediyor.

Titizlikle korunarak güzelleştirilmiş çevreyi ve doğayı sağlıklı kent yaşamının ayrılmaz unsuru görerek gerçekleştirilen her bir proje, Özşenol Grubu’nun konusunda uzman çalışanları, bilgili teknik adamları, yetişmiş usta ve işçileri ile bütünleşiyor.

Hayatımızda dürüstlük ilkesi ile bilimsel çalışmayı ve kaliteyi yan yana getirmeyi hedefledik.
Bu yolda genç yöneticilerimiz de yürüyecekler.
Hiç yerimizde saymayacağız.
Her gün bir öncekinden daha önde…
Daha donanımlı…
Daha yenilikçi…

BAŞKANIN HAYATI

Mustafa Özşenol, Konya Ereğli’de (1963) doğdu. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. “Gecekonduların Islah Edilmesi” tezi ile aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı.

Başbakanlık GAP İdaresi, Karayolları, İller Bankası, İl Özel İdareleri ve çeşitli belediyelerin hâlihazır harita ve imar planları başta olmak üzere pek çok projeyi gerçekleştirdi. Yurt içinde ve dışında çeşitli seminer ve panellere konuşmacı ve davetli olarak katıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı, Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfı, Ülke Politikaları Vakfı ve Konyalılar Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olan Mustafa Özşenol; Türk Denizcilik Cemiyeti, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Konya-Ereğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği gibi kurum ve kuruluşların yönetim kurullarında da görev yaptı.

Özşenol, eğitime ve gençlere destek vermeyi “vefa borcu” olarak görüyor; katkılarını artırarak sürdürmeyi ilke ve görev ediniyor. Eşi ve çocuklarıyla birlikte kurduğu, Türkiye 2000’li Yıllar Çevre, Sağlık, Kültür, Eğitim, Bilişim Teknolojiler Araştırma, Geliştirme Vakfı’yla üniversite gençliğinin her zaman yanında…

Özşenol, kendisi gibi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Sabire Özşenol ile evli ve iki çocukları var.